Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
E-mail:  zutworzypary@zut.edu.pl
Tel: 91 449 43 95